Opbygning af en succesrig virksomhed kræver ansvarlige valg, beslutninger og handlinger. Hos Paulig overholder vi altid gældende love, forordninger og normer i de lande, hvor vi driver forretning. Vi driver vores forretning med integritet og etik og tager ansvaret for vores handlinger. Vi respekterer FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder for medarbejdere og nærsamfund i vores drift. 

Disse etiske principper definerer vores vilje til at fremme etisk adfærd ud over kravene fastsat i lovgivningen og forordninger. De etiske principper er hjørnestenen i vores drift, og alle vores medarbejdere bliver introduceret for disse principper som en del af indkøringsprogrammet.

ethical principles 18

Vi undgår interessekonflikter

Pauligs medarbejdere handler altid i Pauligs bedste interesse. Det betyder, at vi løbende skal vurdere og undgå en konflikt eller en tilsyneladende konflikt mellem personlige og virksomhedens interesser.

Vi accepterer ikke nogen form for korruption, bestikkelse eller uretfærdig praksis for at opnå forretningsmæssige fordele. Vi giver eller tager ikke imod gaver eller gæstfrihed til gengæld for at gøre eller love at gøre tjenester for kunder, leverandører, embedsmænd eller andre interessenter.

Vi tænker os grundigt om, når vi har at gøre med venner, slægtninge eller familiemedlemmer i vores arbejde. Vi giver ikke vennetjenester til dem, uanset om de er kolleger, kunder, leverandører eller repræsentanter for andre interessenter.

Vi overgår forbrugernes forventninger

Vores løfte til forbrugerne er fantastisk smag og produkter af høj kvalitet. Vi lytter til og engagerer os med forbrugere og andre interessenter for at sikre, at vi kender deres forventninger og krav til vores produkter og tjenester.

Vi vurderer effekten af vores produkter, og vi forpligter os til kontinuerlige forbedringer og produktudvikling. Vi tager hensyn til aspekter som sundhed, produktsikkerhed og brugbarhed.

Vi markedsfører vores produkter på en ansvarlig måde og giver passende information om vores produkter og tjenester for at hjælpe forbrugerne med at træffe informerede købsvalg. Vi svarer på forbrugeres forespørgsler hurtigt, korrekt og effektivt.

Vi tager ansvar for vores indkøb og forsyningskæde

Vi stræber efter at yde vores del med hensyn til udviklingen af ​​sociale og miljømæssige forhold ved at øge gennemsigtigheden i forsyningskæden og ved at være særligt opmærksomme på menneskerettigheder, sikre og sunde arbejdsforhold og miljømæssig bæredygtighed.

Vi vælger vores leverandører omhyggeligt og sigter mod langsigtede partnerskaber for at skabe fælles værdi for alle parter i forsyningskæden. Vi stræber efter at forbedre sporbarheden i vores forsyningskæde, at udvikle vores vurdering af leverandører og støtte vores leverandører i at forbedre deres drift og praksis, også i udfordrende miljøer.

Vi gør vores forventninger og obligatoriske krav til vores partnere og leverandører tydelige i vores adfærdskodeks for leverandører, som skitserer vores standarder for menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljø og antikorruption i overensstemmelse med FN’s initiativ Global Compact.

Vi passer på miljøet

Hos Paulig forbedrer vi aktivt og løbende processer og produkter på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vi integrerer miljømæssige overvejelser i vores måde at arbejde på og de beslutninger, vi tager, for at reducere påvirkninger langs vores værdikæde.

Vi tager miljøaspekter i betragtning i udviklingen af nye og eksisterende produkter og tjenester, og vi søger at forbedre vores viden om miljøpåvirkningerne af det, vi gør.

Vi reagerer på de miljømæssige udfordringer, som vi står over for inden for branchen. Vi søger aktivt samarbejde og muligheder for en dialog med vores forretningspartnere og andre interessenter for at udvikle miljørigtige praksisser.

Vi har respekt for mennesker

Vi respekterer alle som individ og professionel, både i og uden for virksomheden. Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere gør det samme. Vi mener, at alle er unikke, og vi fremmer inklusion ved at respektere diversitet. Vi lytter til og respekterer hinandens meninger, både i og uden for vores virksomhed.

Vi lever op til standarderne i vores etiske kodeks. Derfor fremmer vi grundlæggende menneskerettigheder i al vores forretningsdrift og alle arbejdsmiljøer. Der er ikke plads til nogen form for chikane, diskrimination, respektløs eller stødende adfærd.

Vi stræber efter at tilbyde en god og sikker arbejdsplads og løbende forbedring af medarbejderengagement. Vi forpligter os til systematisk at vurdere, udvikle og forbedre vores færdigheder og måder at arbejde på for at minimere arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Vi opbygger tillid

Tillid er altafgørende for at opnå succes i vores virksomhed. Vi udviser oprigtig interesse for andre og deres perspektiver. Vi engagerer os i vores interessenter ved at lytte, diskutere og inkludere deres forventninger i vores beslutninger og handlinger. Vi er troværdige med hensyn til det, vi gør. Vores kunder skal være i stand til at stole på vores ekspertise, kvaliteten og sikkerheden af vores produkter og det, vi siger om dem.

Vi deler information åbent og fremmer gennemsigtighed både i virksomheden og i vores samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Vi værner konstant om vores integritet i alle vores handlinger. Vi holder vores løfte, og vores kommunikation er ærlig og nøjagtig.