Paulig offentliggjorde sin årsrapport 22. marts 2024 sammen med sin bæredygtighedsrapport for 2023. Rapporten beskriver detaljeret vores fremskridt mod Pauligs bæredygtighedstilgang 2030.

Højdepunkter for 2023:

 • Vi har reduceret kulstofudledningerne fra vores egne faciliteter med 22 % sammenlignet med 2018 basislinjen. Det er vores mål at reducere kulstofudledningerne fra vores egne faciliteter med 80 % og med yderligere 50 % fra vores værdikæde i 2030.
 • Vi implementerede Paulig Nutrition KPI Framework i produktudviklings- og innovationsprocesser for at vejlede produktudviklingen. Rammen definerer, hvad vi mener med et produkt, der muliggør sundhed for mennesker. Ved udgangen af 2023 var 45% af vores salg fra produkter, der opfylder vores kriterier for at muliggøre sundhed for mennesker.
 • Vi udvidede omfanget af vores initiativ om bæredygtigt indkøb af krydderier. Ved udgangen af 2023 var 71% af indkøbsvolumen for de omfattede krydderier eksternt verificeret for at være bæredygtige. De seks krydderier i fokus er: sort peber, løg, indisk chili, gurkemeje, spidskommen og oregano.
 • Vi opdaterede vores fokusområder for bæredygtighed og tilføjede Nature som en del af Paulig Sustainability Approach 2030. Vi ønsker at træffe stærkere foranstaltninger for at beskytte biodiversiteten og håndtere andre naturrelaterede påvirkninger. I øjeblikket har vi projekter med vores partnere og leverandører for at forbedre biodiversiteten ved at støtte bæredygtige dyrkningsmetoder og regenerativt landbrug.
 • Vi annoncerede en unik klimafond, der skal fremskynde reduktionen af klimaemissioner i vores værdikæde. Fonden blev vurderet til 2,7 mio. EUR i 2023 og tildelt projekter rettet mod emissionsreduktioner i hvede- og kaffeværdikæder, logistik og Pauligs egne aktiviteter.
 • Paulig lancerede en DEI-politik for hele koncernen for at styrke sit engagement og yderligere fremme mangfoldighed, lighed og inklusion på arbejdspladsen. 
 • Vi lancerede vores Santa Maria hvedetortilla med op til 50% mindre klimapåvirkning. Dette er en fortsættelse af samarbejdet med Lantmännen om at fremme mere bæredygtige dyrkningsmetoder. Sammen med tiltagene i andre dele af værdikæden bidrager reduktionerne med op til 50 % mindre klimapåvirkning forårsaget af Santa Maria hvedetortillas sammenlignet med 2012 som estimeret af RISE i en livscyklusvurdering.
 • Vi gennemførte en screening af menneskerettighederne i hele gruppen som en del af vores arbejde med forvaltning af menneskerettigheder. Gennem dette arbejde var vi i stand til at identificere de mest fremtrædende menneskerettighedsrisici og prioritere dem for at kunne planlægge de næste skridt i arbejdet.
 • Vi deltog i COP28 for at engagere os med globale nøgleinteressenter, udveksle erfaringer fra bæredygtighedsinitiativer og presse på for beslutninger fra internationale kolleger, partnere, leverandører og politiske beslutningstagere.
 • Paulig og EIT Food, Europas førende fødevareinnovationsfællesskab, arrangerede et webinar om madspild, hvor centrale beslutningstagere og repræsentanter for industrien mødtes for at drøfte dette presserende problem. Deltagerne udforskede innovative løsninger og samarbejdspraksis og understregede politikkens betydning for at skabe forandring.
Annual Report 2023

Kommer snart:

 • Vi fortsætter vores systematiske arbejde med at reducere emissionerne. Vores mål er, at alle vores fabrikker i seks lande opnår CarbonNeutral® bygningscertificering inden udgangen af 2025.
 • Vi udvider arbejdet med vores leverandører og partnere for at indføre klimasmarte landbrugsmetoder i vores kaffe- og hvedeværdikæder.
 • Vi har iværksat et nyt strategisk initiativ, der skal føre os mod ambitionen om at halvere fødevaretabet i vores værdikæde inden 2030. Vi planlægger at genstarte det strategiske initiativ, der har været sat i bero.
 • For at fortsætte vores kurs mod ambitionen om, at 70% af nettoomsætningen i 2030 skal komme fra produkter, der muliggør menneskers og planetens sundhed og velvære, begynder vi at udvikle en ramme til evaluering og identifikation af fokusområder, der muliggør sundhed for planeten. Kerneprodukter evalueret i pilotprojekt, og udvidet pilot af 100 største (salgs)produkter igangsat. 
 • Vi fortsætter med at udvikle den eksterne verifikation af bæredygtighed i vores krydderiværdikæder med det formål at have de udvalgte krydderier fuldt verificeret inden 2025. Samtidig fortsætter vi med at udvide omfanget af eksterne verifikationer til andre krydderier og urter. Vi fortsætter med at udvikle vores virksomhedsdækkende menneskerettighedsstyringsmodel og due diligence-proces for at sikre respekt for menneskerettighederne i vores drift og værdikæde og opfylde de stigende krav til due diligence for menneskerettigheder og miljø.
 • For at styrke og integrere beskyttelse af biodiversitet og vandressourcer mere i vores nuværende og fremtidige klimainitiativer forbereder vi os på at fastsætte videnskabeligt baserede mål for naturindsatsen.
 • Vi vil fortsætte med at reducere klimaemissioner i hvede- og kaffeværdikæder, logistik og Pauligs egne aktiviteter gennem årlige projekter, der implementeres sammen med vores leverandører og partnere. Projekterne er finansieret af vores klimafond.

Paulig's Sustainability Reports:
 

Scope 3 GHG Inventory

Vis mere

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's Sustainability Approach 2030