Paulig heeft zijn jaarverslag samen met zijn duurzaamheidsrapport voor 2021 gepubliceerd. Het rapport beschrijft in detail de vooruitgang die we hebben geboekt richting Pauligs Sustainability Approach 2030.

Paulig Sustainability report infograph


Hoogtepunten van het jaar 2021:

• We hebben de uitstoot van broeikasgassen door onze eigen activiteiten met 18% verminderd ten opzichte van 2018. Onze ambitie is om tegen 2030 de broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten met 80% te verminderen en die van onze waardeketen met 50%.

• Op korte termijn willen we tegen eind 2023 al onze fabrieken CO-neutraal maken. Begin 2021 zijn zes van onze elk productielocaties CarbonNeutral® gecertificeerd.

• We hebben een belangrijke stap gezet om de uitstoot in onze waardeketen te halveren door het aangaan van een duurzaam landbouwpartnerschap met de Zweedse landbouwcoöperatie Lantmännen. Het tarwemeel waarmee we jaarlijks 400 miljoen Santa Maria tortilla's mee bakken, zal tot 30% minder broeikasgasemissies per volume-eenheid bevatten.

• We hebben een Paulig Nutrition KPI Framework gecreëerd om een definitie te geven aan een product dat gezondheid mogelijk maakt voor mensen. Het framework effent de weg voor de evaluatie van ons productenportfolio en doelstellingen voor de toekomst.

• We publiceerden begin 2022 het Paulig Ontbossingsbeleid, waarin we ons inzetten om samen te werken aan het elimineren van grondstofgerelateerde ontbossing uit onze toeleveringsketens als onderdeel van onze Duurzaamheidsaanpak.

• In samenwerking met het Helsinki Centre of Sustainability Science heeft Paulig een theoretische studie uitgevoerd naar het potentieel voedselverlies in haar waardeketen. De studie hielp ons de belangrijkste redenen te begrijpen achter het voedselverlies bij de productie van veel van onze grondstoffen zoals koffie, tarwe en specerijen.

Poco Loco factory


Onze plannen:

• Ons doel is om al onze productievestigingen in zes landen koolstofneutraal te maken tegen 2023.

• We blijven samenwerken met onze leveranciers en partners om klimaatslimmere landbouwpraktijken toe te passen en op zoek te gaan naar nieuwe en duurzamere grondstoffen. Bovendien werken we aan een vermindering van de logistiekgerelateerde uitstoot met 25% tegen 2025.

• Om onze koers voort te zetten in de richting van onze ambitie dat 70% van de netto-omzet in 2030 afkomstig moet zijn van producten die de gezondheid en het welzijn van mensen en de planeet mogelijk maken, gaan we verder met het ontwikkelen van een raamwerk om de aandachtsgebieden die gezondheid voor de planeet mogelijk maken te evalueren en te identificeren.

• We hebben een strategisch duurzaamheidsinitiatief opgezet om de externe verificatie te ontwikkelen van de duurzaamheid van onze waardeketens voor specerijen, de op een na grootste inkoopcategorie uit gebieden met een hoog risico. In 2021 hebben wij een stappenplan opgesteld voor de externe verificatie van de drie belangrijkste specerijen: zwarte peper, ui en Indiase pepers en de doelstellingen voor de volgende grondstoffen zijn klaar om in 2022 te worden gestart.

Ambities Duurzaamheid

 

Voor de duurzaamheidsaanpak tot 2030 zijn er drie aandachtsgebieden met bijbehorende ambities:

  1. 70% van de netto-omzet van Paulig zal afkomstig zijn van producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet ondersteunen.
     
  2. Het bedrijf zal de uitstoot van broeikasgassen in zijn eigen activiteiten met 80% verminderen en in zijn waardeketen met 50% ten opzichte van 2018. Alle verpakkingen van het bedrijf zullen recyclebaar zijn en worden gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen.
     
  3. 100% van de grondstoffen uit risicogebieden zal komen uit duurzame bronnen die zijn geverifieerd door externe partijen.
Paulig's Annual Report 2021

 

Paulig duurzaamheidsverslag:

Meer info

Paulig's Annual Report 2021
Het Paulig jaarverslag 2021 is beschikbaar in het Engels
Ambities Duurzaamheid
Lees meer over onze Duurzaamheidsaanpak 2030