Onze ambitie is dat tegen 2030 70% van onze omzet afkomstig is uit producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mensen en de planeet bevorderen. Vandaag de dag is ons productaanbod bijna 100% van plantaardige oorsprong. We blijven onze producten steeds gezonder maken en werken aan de innovatie van nieuwe producten die bijdragen aan een gezondere planeet en gezonde mensen.

Om ons werk in gang te zetten, hebben we een voedingskader opgesteld, waarmee we definiëren wat we precies bedoelen met een product dat de menselijke gezondheid bevordert. Dit kader is in de loop van 2021 afgerond. Het heeft de weg vrijgemaakt voor de evaluatie van waar we momenteel staan, en het helpt bij de voortdurende monitoring en ontwikkeling van ons productaanbod. Het kader heeft ons geholpen om focusterreinen in kaart te brengen en een overkoepelende routekaart op te zetten waarmee we onze gezondheidsambities voor 2030 willen waarmaken.

De volgende stap is om een kader te bouwen waarmee we focusterreinen kunnen vaststellen op weg naar een gezondere planeet, alsook de evaluatie daarvan kunnen uitvoeren. We zullen op categorie niveau doelstellingen vaststellen om voeding en duurzame consumptie te blijven stimuleren via onze consumentenmerken.

Naast ons streven om de ecologische voetafdruk van onze producten systematisch terug te dringen en consumenten te inspireren tot duurzame keuzes, nemen we ook voedselveiligheid en -kwaliteit zeer serieus. Lees hier meer over ons voedselveiligheid- en kwaliteitsbeleid.

Meer info

Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's duurzaamheidsaanpak 2030