1. Controller van het opslagsysteem

De controller van dit opslagsysteem is het Finse Paulig Ltd (bedrijfsregistratienummer: 0112563-0) en bedrijven die momenteel tot Paulig behoren, allemaal samen hierna aangeduid als 'Paulig'. De controller van uw persoonlijke gegevens is Paulig Ltd en zijn dochterondernemingen.  

De contactgegevens van Paulig Ltd met betrekking tot het privacybeleid zijn: 

Paulig Ltd / privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND
privacy@paulig.com
Tel: +358 9 319 81

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevensprocedures van Paulig.

2. Definities

Hieronder worden de belangrijkste termen uitgelegd die in dit privacybeleid worden gebruikt:   De belangrijkste termen zijn:
1.    'Consumentklanten' hebben betrekking op elke consument die iets van Paulig heeft gekocht of besteld of op een ander manier relevant verbonden is aan Paulig, zoals via een abonnement op een nieuwsbrief of een lidmaatschap van een digitale club of een consumentenpanel.  'Consumentklanten' zijn klanten die consumenten zijn en geen vertegenwoordigers van een bedrijf.  
2.    'Potentiële consumentklanten' zijn consumenten die nog geen klant zijn of niet langer actief zijn als klant.  'Potentiële consumentklanten' zijn consumenten die nog geen klant zijn of niet langer actief zijn als klant.
3.    'Business-to-business-klanten' zijn vertegenwoordigers van bedrijven of overheidsinstanties die iets van Paulig hebben gekocht of besteld of op een andere relevante manier verbonden zijn met Paulig.  'Business-to-business-klanten' zijn klanten die vertegenwoordigers zijn van een bedrijf of van een overheidsinstantie.
4.    'Potentiële business-to-business-klant': elke vertegenwoordiger van een bedrijf of overheidsinstantie die nog geen klant is of niet langer actief is als klant. 'Potentiële business-to-business-klant': elke vertegenwoordiger van een bedrijf of overheidsinstantie die nog geen klant is of niet langer actief is als klant.
5.    'Belangengroepen' zijn onder andere vertegenwoordigers van leveranciers, de pers, organisaties die services aanbieden aan Paulig en andere belanghebbenden, evenals bezoekers van alle gebouwen van Paulig.  'Belangengroepen' hebben betrekking op mensen die op een andere manier aan Paulig zijn verbonden, zoals een leveranciersrelatie. 
6.    'Persoonlijke gegevens': alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon ('betrokkene'); een identificeerbaar persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.  'Persoonlijke gegevens' betreffen alle informatie met betrekking tot u als u kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar bent ('betrokkene').
7.    'Toestemming' van de betrokkene heeft betrekking op elke vrijwillig afgegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.  'Toestemming' betekent elke vrijwillig afgegeven en specifieke indicatie van uw wensen.
8.    'Profilering': elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het gebruik daarvan om bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon te evalueren, met name door de prestaties van die persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen. 'Profilering' is geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het gebruik daarvan om bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon te evalueren.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op basis waarvan?

Dit privacybeleid omvat de verwerking van persoonlijke gegevens van zowel consumenten als bedrijfsvertegenwoordigers, alsmede vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. Dit privacybeleid omvat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten van Paulig onder Paulig-merken zoals PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO en RISENTA, evenals privélabel-activiteiten. Dit privacybeleid omvat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten van Paulig.
Hierna lichten we de verschillen in elke categorie toe. Een of meer rollen en doelen kunnen gelijktijdig van toepassing zijn.   We leggen hierna uit hoe de verwerking voor verschillende personen anders kan zijn. 

3.1. Consumentklanten en business-to-business-klanten 

Het leveren van producten en services 

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het leveren van producten en services aan u, bijvoorbeeld wanneer u onze producten koopt, onze digitale services gebruikt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven en deelneemt aan onze trainingen en andere evenementen.  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het leveren van producten en services aan u.

De relatie met klanten beheren, analyseren en verbeteren

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren, analyseren en verbeteren van onze relatie met u en de organisatie die u vertegenwoordigt.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren, analyseren en verbeteren van de klantrelatie.

Communicatie met u

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u uitnodigingen, belangrijke meldingen en andere soortgelijke mededelingen met betrekking tot onze producten, services, consumentenpanels of marktonderzoeken te sturen en om uw feedback over onze producten en services te vragen.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren.

Marketingberichten aan u

Paulig kan contact met u opnemen om uw ervaring met Paulig te verbeteren door u te informeren over nieuwe producten, services of aanbiedingen van Paulig. Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en u van meer relevante content te voorzien. Dit betekent bijvoorbeeld het aanbevelen en het tonen van aangepaste content en advertenties in onze services (zoals websites, applicaties en marketing-e-mails) en services van derden (zoals banneradvertenties).  

Wij kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, services of promoties. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en om u relevantere content aan te bieden. 

Producten en services beheren en ontwikkelen

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om de bedrijfsactiviteiten van Paulig, inclusief zijn producten en services, te beheren en te ontwikkelen.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en verder te ontwikkelen.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende criteria van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (een of meer doelstellingen kunnen tegelijkertijd worden toegepast): De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende criteria in de wet:

a)    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om voorafgaand aan het aangaan van een contract op uw verzoek in te gaan.

-    het is noodzakelijk op basis van een contract tussen u en ons
b)    Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan de controller is onderworpen (bijvoorbeeld de plicht om op basis van de Wet op de Financiële Verslaglegging een administratie bij te houden). -    we moeten uw gegevens verwerken op basis van wettelijke voorschriften
c)    Verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Paulig. -    als bedrijf hebben wij rechtmatige belangen
d)    U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. -    u hebt ons toestemming gegeven
De rechtmatige belangen van Paulig of een derde partij zoals aangegeven onder c) hierboven kunnen onder meer de volgende zaken omvatten: Onze rechtmatige belangen zijn mogelijk marketingactiviteiten, bedrijfsontwikkelingen en onderzoeken naar misstanden. 
 • het recht om de verkoop van producten en services van Paulig te promoten door middel van direct marketing, inclusief profilering voor marketing- en verkoopdoeleinden
 
 • bedrijfsontwikkeling
 
 • onderzoeken naar mogelijke wanpraktijken
 

3.2. Potentiële consumentklanten en potentiële business-to-business-klanten 

Marketingberichten aan u

Paulig kan contact met u opnemen om producten en services te promoten of om u uit te nodigen voor een consumentenpanel. Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en u van meer relevante content te voorzien. Dit betekent bijvoorbeeld het aanbevelen en het tonen van aangepaste content en advertenties in onze services (zoals websites, applicaties en marketing-e-mails) en services van derden (zoals banneradvertenties).  

Wij kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, services of promoties. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en om u relevantere content aan te bieden. 

Communicatie met u

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om uw feedback te vragen over een eerdere betrokkenheid met u.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren.

Producten en services beheren en ontwikkelen

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om de bedrijfsactiviteiten van Paulig, inclusief zijn producten en services, te beheren en te ontwikkelen.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en verder te ontwikkelen.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende criteria van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (een of meer doelstellingen kunnen tegelijkertijd worden toegepast): De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende criteria in de wet:
a)    Verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Paulig. -    als bedrijf hebben wij rechtmatige belangen
b)    U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. -    u hebt ons toestemming gegeven
De rechtmatige belangen van Paulig zoals aangegeven onder a) hierboven kunnen onder meer de volgende zaken omvatten: Onze rechtmatige belangen kunnen marketing, klantenservice voor potentiële klanten en bedrijfsontwikkeling omvatten.
 • het recht om de verkoop van producten en services van Paulig te promoten door middel van direct marketing, inclusief profilering voor marketing- en verkoopdoeleinden
 
 • klantenservice voor potentiële klanten
 
 • bedrijfsontwikkeling
 

3.3. Belangengroepen

Onder belangengroepen verstaan we onder meer vertegenwoordigers van de pers, vertegenwoordigers van organisaties die services aanbieden aan Paulig en vertegenwoordigers van andere belanghebbenden alsook bezoekers van alle gebouwen van Paulig. 

De relatie beheren, analyseren en verbeteren

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren, analyseren en verbeteren van de relatie met u en de organisatie die u vertegenwoordigt.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze relatie te beheren, te analyseren en te verbeteren.

Communicatie met u

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u nieuwsberichten, meldingen en andere soortgelijke mededelingen met betrekking tot onze relatie te sturen.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren.

Producten en services beheren en ontwikkelen

Paulig kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om de bedrijfsactiviteiten van Paulig, inclusief zijn producten en services, te beheren en te ontwikkelen.   Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en verder te ontwikkelen.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende criteria van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (een of meer doelstellingen kunnen tegelijkertijd worden toegepast): De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende criteria in de wet:
a)    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om voorafgaand aan het aangaan van een contract op uw verzoek in te gaan. -    het is noodzakelijk op basis van een contract tussen u en ons
b)    Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan de controller is onderworpen (bijvoorbeeld de plicht om op basis van de Wet op de Financiële Verslaglegging een administratie bij te houden). -    we moeten uw gegevens verwerken op basis van wettelijke voorschriften
c)    Verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Paulig. -    als bedrijf hebben wij rechtmatige belangen
d)    U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. -    u hebt ons toestemming gegeven
De rechtmatige belangen van Paulig zoals aangegeven onder c) hierboven kunnen onder meer de volgende zaken omvatten: Onze rechtmatige belangen kunnen marketing en bedrijfsontwikkeling omvatten.
 • het recht om via persberichten zakelijke activiteiten van Paulig te promoten
 
 • bedrijfsontwikkeling
 
In aanvulling op het bovenstaande gebruikt Paulig uw gegevens in welke rol u ook bent als we denken dat dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden of om mogelijke fraude of andere schendingen van onze overeenkomsten of dit Privacybeleid te onderzoeken. Wij kunnen uw gegevens altijd gebruiken als we denken dat dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden of om mogelijke schendingen van onze overeenkomsten of dit Privacybeleid te onderzoeken.

4. Welke soorten informatie kunnen wij over u verzamelen?

De inhoud van het opslagsysteem van Paulig kan de volgende soorten gegevens en wijzigingen in deze gegevenstypen omvatten:  Wij kunnen de volgende soorten gegevens verwerken:

4.1. Informatie die van alle betrokkenen kan worden verzameld

Basisgegevens van alle betrokkenen, zoals contactgegevens, uw interesses en keuzes en gegevens verzameld uit uw gebruik van onze services en interacties met ons. 
 • voor- en achternamen
 
 • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en/of postadres)
 
 • geslacht
 
 • taalvoorkeuren
 
 • wanneer uw gegevens werden ingevoerd in het opslagsysteem
 
 • campagnes, promoties en andere aan u gerichte berichten, evenals het gebruik ervan, inclusief deelname aan evenementen
 
 • interesses en andere informatie of enquêtegegevens verstrekt door u
 
 • direct-marketing keuzes
 
 • gebruik van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (zoals recht op rectificatie en recht op overdraagbaarheid van gegevens)
 
 • informatie over het gebruik van de digitale services van Paulig en digitale inhoud die door u is aangemaakt
 
 • automatisch verzamelde gegevens (zoals IP-adres, het besturingssysteem van uw apparaat, browsertype en taal)
 
 • ID's van mobiele apparaten (zoals uw unieke apparaat-ID en de naam van uw apparaat)
 
 • opnames van telefoongesprekken met de klantenservice, evenals e-mail en chatcorrespondentie 
 

4.2. Consumentklanten

 
Naast de lijst in punt 4.1. Paulig kan de volgende gegevenstypen verzamelen:  Als u consumentklant bent, kunnen we deze aanvullende gegevens verzamelen. 
 • abonnements-, aankoop- en feedbackgeschiedenis
 
 • verjaardag
 
 • gebruikersnamen voor social media 
 
 • activiteiten in of gerelateerd aan social media-kanalen van Paulig
 
 • allergieën, als u lid bent van een consumentenpanel
 

4.3. Potentiële consumentklanten

 
Naast de lijst in punt 4.1. Paulig kan de volgende gegevenstypen verzamelen:  Als u een potentiële consumentklant bent, kunnen wij deze aanvullende gegevens verzamelen.
 • gebruikersnamen voor social media 
 
 • activiteiten in of gerelateerd aan social media-kanalen van Paulig
 

4.4. Business-to-busines- klanten

 
Naast de lijst in punt 4.1. Paulig kan de volgende gegevenstypen verzamelen:   Als u een business-to-business-klant bent, kunnen wij deze aanvullende gegevens verzamelen.
 • titel en/of taakomschrijving van huidige en vorige dienstverbanden die gerelateerd zijn aan klantrelaties van Paulig
 
 • naam- en bedrijfsinformatie van de organisatie waar u momenteel werkt of eerder voor heeft gewerkt, die gerelateerd zijn aan klantrelaties van Paulig
 
 • abonnements-, aankoop- en feedbackgeschiedenis
 
 • autogegevens
 

4.5. Potentiële business-to-business-klanten

 
Naast de lijst in punt 4.1. Paulig kan de volgende gegevenstypen verzamelen:  Als u een potentiële business-to-business-klant bent, kunnen wij deze aanvullende gegevens verzamelen.
 • titel en/of taakomschrijving van huidige dienstverband
 
 • naam- en bedrijfsinformatie van de organisatie waar u momenteel werkt
 
 • informatie over een vorig dienstverband bij een bedrijf dat klant is van Paulig
 

4.6. Belangengroepen

 
Naast de lijst in punt 4.1. Paulig kan de volgende gegevenstypen verzamelen:  Als u deel uitmaakt van onze belangengroep van klantconsumenten, kunnen we deze aanvullende gegevens verzamelen.
 • titel en/of taakomschrijving van huidige en vorige dienstverbanden die gerelateerd zijn aan klantrelaties van Paulig
 
 • naam- en bedrijfsinformatie van de organisatie waar u momenteel werkt of eerder voor heeft gewerkt, die gerelateerd zijn aan klantrelaties van Paulig
 
 • content die u hebt aagemaakt met betrekking tot Paulig (bijvoorbeeld nieuwsartikelen die door u zijn geschreven)
 
 • bevestiging van een gezondheidstoestand bij een bezoek aan een productiebedrijf van Paulig
 
 • autogegevens
 

5. Uit welke bronnen verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

5.1. Bronnen die van toepassing zijn op alle betrokkenen

Paulig verzamelt persoonlijke gegevens rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld via:  We verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld via uw digitale activiteiten en interacties met de klantenservice. 
 • websiteformulieren (bijvoorbeeld koffietests, marketingpromoties, nieuwsbriefabonnementen, wedstrijden, feedbackformulieren, deelnames aan onderzoeken) 
 
 • mobiele applicaties, 
 
 • papieren formulieren op evenementen en in winkels, 
 
 • telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie en chatservices   
 
 • klantenserviceberichten
 
Paulig verzamelt persoonlijke gegevens van het apparaat dat u gebruikt in uw communicatie met Paulig.  
Paulig kan persoonlijke gegevens in het opslagsysteem verkrijgen en bijwerken via werknemers en bedrijven die persoonlijke gegevensservices aanbieden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en bijwerken via medewerkers en bedrijven die dergelijke services aanbieden. 

5.2. Consumentklanten

Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen van de online winkels en de socialmedia-kanalen van Paulig over content die verband houdt met zakelijke categorieën van Paulig. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen van onze online winkels, e-commerce-partners en sociale mediakanalen.
Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen via de betalingsverwerkers gerelateerd aan de online winkels van Paulig.   

5.3. Potentiële consumentklanten

Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen van de socialmedia-kanalen van Paulig over content die verband houdt met zakelijke categorieën van Paulig. Paulig kan uw persoonlijke gegevens verzamelen van onze social-media-kanalen

5.4. Business-to-business-klanten

Paulig verzamelt persoonlijke gegevens via de online winkels van Paulig. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen via onze online winkels en via uw collega's.
Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen van de business-to-business-klant wanneer de bedrijfsvertegenwoordiger persoonlijke gegevens van andere werknemers aan Paulig verstrekt.  

5.5. Potentiële business-to-business-klanten

Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen van websites van bedrijven, het handelsregister, social media en andere openbare bronnen.   Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen uit openbare bronnen.

5.6. Belangengroepen

Paulig kan persoonlijke gegevens verzamelen van websites van organisaties, het handelsregister, sociale media en andere openbare bronnen.   Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen uit openbare bronnen.

6. Aan wie kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen en toewijzen?

Paulig verkoopt, least of publiceert uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen buiten Paulig, tenzij hieronder anders vermeld. Wij maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden buiten Paulig, tenzij hieronder anders vermeld.
Paulig kan uw persoonlijke gegevens met geautoriseerde derde partijen delen die services voor Paulig uitvoeren voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid binnen de grenzen van de van toepassing zijnde toepasselijke wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld het leveren van services zoals klantenservice en softwareservices omvatten, het beheren en analyseren van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van marktonderzoek en het beheren van marketing en het uitvoeren van diverse campagnes.   Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geautoriseerde derde partijen die services voor ons uitvoeren voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid.
Paulig kan uw persoonlijke gegevens delen voor het verkrijgen van betalingen voor producten en services, inclusief de overdracht of verkoop van achterstallige rekeningen aan derden voor incassering.  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met incassobedrijven.
Omdat Paulig zich verantwoordelijk voelt voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, staat Paulig niet toe dat deze bedrijven uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van die services en vereist Paulig dat deze bedrijven uw persoonlijke gegevens beschermen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Wij staan niet toe dat andere bedrijven uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
Paulig kan uw persoonlijke gegevens delen met zorgvuldig overwogen derden voor gezamenlijke of onafhankelijke directmarketing-doeleinden. Het delen van uw gegevens voor dergelijke doeleinden kan in principe alleen gebeuren als de geplande doelstellingen van de derde partij niet onverenigbaar zijn met de doeleinden van Paulig, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alleen de minimaal noodzakelijke hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens wordt met derden gedeeld.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met zorgvuldig overwogen derden voor gezamenlijke of onafhankelijke directmarketing-doeleinden. 
Paulig kan uw persoonlijke gegevens delen naar aanleiding van een geldig bevel van een rechtbank of een andere officiële instantie met voldoende gezag.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verzoek van een rechtbank of een vergelijkbare instelling.
Paulig kan uw persoonlijke gegevens delen als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van bedrijfsmiddelen of de overgang naar een andere serviceprovider. Dit geldt ook in het onwaarschijnlijke geval van een insolventie, faillissement of curatele waarin uw persoonlijke gegevens als gevolg van een dergelijke procedure aan een andere organisatie zouden worden overgedragen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen als onderdeel van een bedrijfsfusie, -overname of soortgelijke herstructurering van activiteiten. 

7. Worden uw gegevens overgedragen naar landen buiten de Europese Unie?

De services van Paulig kunnen worden geleverd met middelen en servers uit verschillende landen over de hele wereld. Daarom kan Paulig uw persoonlijke gegevens overdragen buiten het land waar u onze services gebruikt, inclusief landen buiten de EU en de EER die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonlijke gegevens of die verschillende wettelijke regels inzake gegevensbescherming hebben.   Wij kunnen bronnen en servers in verschillende landen over de hele wereld gebruiken en uw persoonlijke gegevens overdragen buiten het land waar u onze services gebruikt, ook naar landen buiten de EU en de EER.
In dergelijke gevallen zorgt Paulig ervoor dat er een wettelijke basis voor een dergelijke overdracht bestaat en dat een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt geboden zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door standaardovereenkomsten te gebruiken die zijn goedgekeurd door relevante autoriteiten (waar nodig) en door het gebruik te vereisen van andere geschikte technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen. In dergelijke gevallen zorgen wij voor een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens.

8. Hoe lang verwerken wij uw gegevens? 

Paulig kan uw persoonlijke gegevens verwerken, zolang als hieronder beschreven voor elke verschillende subgroep. Naast de hieronder vermelde tijden, kan Paulig uw persoonlijke gegevens altijd verwerken voor bijvoorbeeld fiscale of juridische doeleinden of vanwege een buitengewone langetermijnverbintenis zo lang als dat nodig en gerechtvaardigd is.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zolang als hieronder wordt beschreven. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens altijd verwerken voor bijvoorbeeld fiscale of wettelijke doeleinden voor zover dat gerechtvaardigd is.

8.1. Consumentklanten

Paulig kan uw persoonlijke gegevens verwerken zolang er een klantrelatie tussen u en Paulig bestaat, en tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 3e jaar daarna.   We kunnen persoonlijke gegevens van consumentklanten verwerken zolang er een klantrelatie is, en tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 3e jaar daarna, waarna we u als een potentiële consumentklant zullen beschouwen.
Nadat het hierboven vermelde tijdsbestek is geëindigd, kan Paulig een deel van uw persoonlijke gegevens verwerken en u als een potentiële consumentklant beschouwen.   

8.2. Potentiële consumentklanten

Paulig kan uw persoonsgegevens tijdens het opbouwen van een klantrelatie met u continu verwerken. Nadat de klantrelatie is gestart, wordt de duur van de verwerking gedefinieerd in punt 8.1. hierboven.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens continu verwerken totdat een mogelijke klantrelatie begint.  

8.3. Business-to-business-klanten

Paulig kan uw persoonlijke gegevens verwerken zolang er een klantrelatie bestaat tussen het bedrijf dat u vertegenwoordigt en Paulig en tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 6e jaar daarna.   Wij kunnen de persoonlijke gegevens van zakelijke klanten verwerken zolang er een klantrelatie tussen uw bedrijf en Paulig bestaat, en tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 6e jaar daarna, waarna we u als potentiële consumentklant kunnen beschouwen.
Paulig kan uw persoonlijke gegevens verwerken zolang u werkzaam bent bij een bedrijf dat klant is van Paulig en tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 6e jaar daarna.   
Nadat de hierboven vermelde tijdsperiode is geëindigd, kan Paulig een deel van uw persoonlijke gegevens verwerken en u beschouwen als een vertegenwoordiger van een potentiële business-to-business-klant.   

8.4. Potentiële business-to-business-klanten

PPaulig kan uw persoonlijke gegevens continu verwerken omdatPaulig streeft naar het opbouwen van een klantrelatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Nadat de klantrelatie is gestart, wordt de duur van de verwerking gedefinieerd in punt 8.3. hierboven.  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens continu verwerken totdat een mogelijke klantrelatie begint.  

8.5. Belangengroepen

Paulig kan uw persoonlijke gegevens verwerken zolang u lid bent van een van de belangengroepen van Paulig, zoals samenwerkingspartners of persvertegenwoordigers. Paulig kan persoonlijke gegevens gekoppeld aan een productieleverancier, dienstverlener of contractuele samenwerkingspartij verwerken tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 6e jaar na het einde van de contractperiode. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zolang u lid bent van een van de belangengroepen van Paulig. Wij kunnen persoonlijke gegevens gekoppeld aan een leverancier of contractuele samenwerkingspartij verwerken tot het einde van het kalenderjaar volgend op het 6e jaar na het einde van de contractperiode.

9. Hoe kunt u de verschillende soorten rechten uitoefenen die u heeft? 

Alle rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met het Privacyteam van Paulig door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 1 hierboven. Het team zal u dan voorzien van verdere instructies over het uitoefenen van een specifiek recht. Als Paulig redelijke twijfels heeft over de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kan Paulig aanvullende informatie vragen zodat uw identiteit kan worden bevestigd. Alle rechten kunnen worden uitgeoefend door het aanvragen van instructies bij het Privacyteam van Paulig. 
Paulig zal u binnen een maand na ontvangst van het verzoek van informatie voorzien over de actie die is ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Die periode kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u over het algemeen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over de genomen maatregelen informeren.

9.1. Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om van Paulig bevestiging te verkrijgen of al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

9.2. Recht op rectificatie

U heeft het recht om onverwijld van Paulig rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens van u te verkrijgen.   U heeft recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens.

9.3. Recht op verwijdering ('recht om te worden vergeten')

U heeft het recht om zonder onnodige vertraging uw persoonlijke gegevens bij Paulig te laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:   U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
(a)    uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;  
(b)    u trekt uw toestemming in voor de verwerking en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor verwerking;  
(c)    u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking;  
(d)    uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;  
(e)    uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke EU-verplichting of lidstaatwetgeving waaraan Paulig is onderworpen;  
(f)    de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot services van een informatiemaatschappij.  
U heeft echter niet het recht om gegevens te laten wissen als verwerking ervan noodzakelijk is: U heeft niet het recht om gegevens te laten wissen als verwerking ervan noodzakelijk is:
(a)    voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;  
(b)    voor de naleving van een wettelijke verplichting van de EU of van een lidstaat waaraan Paulig onderworpen is; of  
(c)    voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.  

9.4. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om van Paulig beperking van verwerking te vereisen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:  U heeft het recht om beperking van verwerking te vereisen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
(a)    de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door u betwist gedurende een periode die Paulig in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;  
(b)    de verwerking is onrechtmatig en u bent tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;  
(c)    Paulig heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door u vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;  
(d)    u heeft tegen de verwerking bezwaar gemaakt in afwachting van de verificatie of de legitieme reden van Paulig die van u overstijgt.  

9.5. Recht op bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en die gebaseerd zijn op legitieme belangen die door Paulig worden nagestreefd, inclusief profilering. Paulig zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij Paulig overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantoont die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden bij het opzetten, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.  U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketing-doeleinden heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing.  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden.
Houdt u er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van serviceberichten van Paulig, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en juridische kennisgevingen. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van onze serviceberichten, zoals beveiligings- en juridische kennisgevingen.

9.6. Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan Paulig hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze gegevens naar een andere controller te verzenden waarbij:  You have the right to receive your personal data, which you have provided to us, and have us transmit those data to another controller where:
(a)    de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en  
(b) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.  

10. Bent u verplicht uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken?

Wanneer uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor Paulig om haar contractuele verplichtingen op basis van een contract met u na te komen, bent u verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. U kunt bijvoorbeeld geen aankopen doen in de online winkel van Paulig zonder de noodzakelijke persoonlijke gegevens openbaar te maken.   Als uw persoonlijke gegevens voor ons noodzakelijk zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken.  

11. Hoe kunt uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met het Privacyteam van Paulig (contactgegevens in deel 1) of door gebruik te maken van de elektronische middelen die door Paulig worden verstrekt.  U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons Privacyteam of door onze elektronische middelen te gebruiken.

12. Nemen wij beslissingen die u beïnvloeden op basis van geautomatiseerde middelen? 

Paulig neemt geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en rechtsgevolgen teweeg brengen die op u betrekking hebben of die op dezelfde manier aanzienlijk van invloed op u zijn. Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen teweegbrengt die op u betrekking hebben of die op dezelfde manier aanzienlijk van invloed op u zijn.

13. Verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u te profileren? 

Paulig kan websitebezoekers en gebruikers van applicaties gerichte advertenties sturen (en de prestaties van advertenties meten), evenals aan ontvangers van nieuwsbrieven op basis van profilering, zowel binnen als buiten de services van Paulig via verschillende advertentienetwerken en uitwisselingen, met behulp van de volgende gegevens, afzonderlijk of gecombineerd: Wij kunnen advertenties richten op onze doelgroepen op basis van profilering zowel binnen als buiten de services van Paulig, met behulp van de volgende gegevens:
 • gegevens van reclametechnologieën binnen en buiten onze services, zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en apparaat-ID's;
 
 • door u verstrekte informatie (bijvoorbeeld contactgegevens);
 
 • gegevens van uw gebruik van onze services (bijv. zoekgeschiedenis, klikken op een advertentie, enz.); 
 
 • informatie van anderen (bijvoorbeeld advertentiepartners en gegevensverwerkers);
 
 • informatie afgeleid van gegevens (bijv. gebruik van functietitels om anciënniteit te achterhalen of namen om het geslacht te achterhalen).
 

14. Hoe kunt u uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit? 

Als u een wettelijke overtreding inzake gegevensbescherming vermoedt, moet u eerst contact opnemen met het Privacyteam van Paulig (contactgegevens in deel 1). Dit Privacybeleid omvat de activiteiten van Paulig in alle landen. Dit Privacybeleid omvat de activiteiten van Paulig in alle landen.
Als de kwestie niet in der minne wordt opgelost tussen u en Paulig, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar de betreffende Paulig-organisatie actief is. Contactinformatie van de bevoegde autoriteit van elk land van operatie van Paulig vindt u hier. Contactinformatie van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van de landen waar Paulig actief is, vindt u hier

15. Wat zijn onze uitgangspunten voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens? 

Paulig heeft elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om verzamelde informatie veilig te houden.  We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te veilig te houden. 
Alleen aangewezen Paulig-medewerkers en van organisaties die in opdracht van of namens Paulig werken hebben het recht om het systeem voor het personeelsarchiefsysteem te gebruiken. Alle personen die met het systeem werken, hebben een persoonlijk gebruiksrecht verleend door Paulig of zijn samenwerkingspartner. Er zijn verschillende toegangsniveaus aangemaakt op basis van de gegevens die een persoon nodig heeft volgens zijn/haar functieomschrijving. De systemen worden beschermd met een firewall die ongeoorloofde toegang buiten Paulig verbiedt. Alleen aangewezen Paulig-personeel en van organisaties die in onze opdracht of namens ons werken, hebben het recht om met persoonlijke gebruikersrechten het personeelsarchiefsysteem te gebruiken. 
Al het personeel van Paulig en zijn onderaannemers zijn verplicht om de informatie over de persoonlijke gegevens die zij in hun werk verkrijgen vertrouwelijk te houden. Iedereen die toegang heeft tot de persoonlijke gegevens is verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden.
Handmatig verwerkte documenten die persoonlijke gegevens bevatten, zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.  

16. Welke wet passen wij toe voor de verwerking van persoonsgegevens? 

De verwerking van persoonsgegevens in het opslagsysteem van Paulig wordt beheerst door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie en door de nationale wetgeving van de landen waar Paulig is gevestigd. De verwerking van persoonsgegevens valt onder de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie en de nationale wetgeving van landen waar we zijn gevestigd.

17. Hoe kunnen wij dit Privacybeleid bijwerken?

Paulig kan dit Privacybeleid wijzigen en als wij hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij dit op onze website of op andere manieren melden, zodat u de wijzigingen kunt bekijken voordat ze van kracht worden. Als u de producten en services van Paulig blijft gebruiken nadat we deze hebben gepubliceerd of nadat wij een kennisgeving hebben gestuurd over onze wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u gebonden bent aan het bijgewerkte Privacybeleid. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en in sommige gevallen informeren wij u hierover om u de mogelijkheid te bieden de wijzigingen te bekijken. Als u de producten en services van Paulig blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte Privacybeleid.