4.4.2022 Press release
I 2021 gjorde Paulig væsentlige fremskridt mht. sine ambitiøse bæredygtighedsmål. Der blev fastlagt et ernæringsrammeværk for at evaluere over 3.500 Paulig-produkter, og lede fokusområder for produktudvikling mod en endnu sundere portefølje. Paulig indgik også et partnerskab med Lantmännen med fokus på bæredygtigt landbrug og introducerede en madspildsberegner til finske husholdninger. Yderligere fire af Pauligs fabrikker blev certificeret CarbonNeutral®, efterfulgt af yderligere en fabrik i starten af 2022.

Paulig har udgivet sin årsrapport sammen med sin bæredygtighedsrapport for 2021.  

2021 var det hidtil bedste år i Pauligs historie. Virksomhedens driftsoverskud fortsatte med at vokse og omsætningen steg med 5,1 % med en positiv indvirkning fra salgsvækst i alle de vigtigste kategorier: kaffe, Tex Mex og krydderier. Det betyder, at Paulig er godt rustet til fortsat at fremme salg og international vækst. Læs mere om det i vores resultatmeddelelse. Bæredygtighed er en integreret del af Pauligs vækststrategi med et mål om at blive en bæredygtig foregangsvirksomhed i branchen. 

”Dette er det andet år med implementering af vores bæredygtighedstilgang, og det er tydeligt, at vores bæredygtighedsinitiativer både skaber fremdrift for nye løsninger og driver og muliggør vækst i vores forretning. Det nyligt udviklede ernæringsrammeværk er ét eksempel. Det leder vores udvikling mod sundere produkter og tjenester til vores forbrugere. Vi vil nu fortsætte med at fokusere på bestræbelser, der har den største positive indvirkning på mennesker og planeten”, siger Lea Rankinen, Direktør for Sustainability & Public Affairs hos Paulig.  

Der er tre fokusområder med relaterede ambitioner for bæredygtighedstilgangen frem mod 2030:

  1. 70 % af Pauligs nettosalg vil komme fra produkter og tjenester, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten. 
  2. Virksomheden vil reducere drivhusgasemissioner i sin egen drift med 80 % og i sin værdikæde med 50 % sammenlignet med 2018 som udgangspunkt. Al virksomhedens emballage vil være genanvendelig og vil være fremstillet af fornybare eller genbrugsmaterialer. 
  3. 100 % af råmaterialer fra højrisikoområder vil komme fra bæredygtige kilder, som er blevet verificeret af eksterne parter.

Et ernæringsrammeværk til at muliggøre menneskers sundhed


Som en del af ambitionen om, at 70 % af Pauligs salg skal komme fra produkter og tjenester, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten, skabte Paulig et ernæringsrammeværk i 2021. Rammeværket definerer et produkt, der ”muliggør sundhed” og har banet vejen for evaluering af over 3.500 produkter fra Pauligs portefølje og udstikker fokusområder for fremtiden. Andelen af Pauligs salg fra produkter, der fremmer menneskers sundhed, var 49 % i 2020, som er virksomhedens basislinjeberegning for porteføljen mad og blandede drikkevarer.

Rammeværket er baseret på Nutri-Score-mærkningen med angivelse af den ernæringsmæssige kvalitet på forsiden af pakken udviklet af uafhængige forskere, og bredt anvendt i EU. I Pauligs ernæringsrammeværk er kriterierne for Nutri-score udviklet til at være på linje med eller endnu bedre end kostmæssige retningslinjer og omfatter alle typer mad, der kan bidrage til udvikling af sundere produkter. Rammeværket vil nu blive inkorporeret i virksomhedens produktudviklings- og innovationsprocesser og lede det videre arbejde, mens det samtidig skeler til relaterede EU-forordninger.

6 ud af 11 fabrikker er nu kulstofneutrale 

Paulig opnåede fire yderligere CarbonNeutral® bygningscertificeringer i 2021, som efterfulgte en anden i starten af 2022, hvormed seks af vores elleve produktionsanlæg nu opfylder målet. Virksomhedens kortsigtede mål er at gøre alle fabrikker kulstofneutrale inden udgangen af 2023. Inden 2030 vil al virksomhedens emballage også være genanvendelig og fremstillet af fornybare eller genbrugsmaterialer. Pauligs indledende fokus er på at gøre al emballage genanvendelig inden 2025. I øjeblikket er 85 % af Pauligs emballage genanvendelig. 

I oktober annoncerede Paulig et nyt partnerskab med Lantmännen, et nordeuropæisk landbrugskooperativ, der har fokus på bæredygtigt landbrug. Hvedemelet leveret til Paulig vil dække den årlige fremstilling af 400 millioner Santa Maria tortillaer og vil stå for 30 % mindre drivhusgasemissioner pr. volumenenhed.  

Disse initiativer støtter virksomhedens ambition om at reducere drivhusgasemissioner i sin egen drift med 80 % og i sin værdikæde med 50 % sammenlignet med 2018 som udgangspunkt.

56.000 finske husstande har anvendt madspildsberegneren 


Der genereres madsvind og madspild i alle fødeværdikædens stadier, og forskningen viser, at husholdningers andel af madspild er væsentlig – mindst en tredjedel. I 2021 inviterede Paulig finske husholdninger til at deltage i bestræbelser på at reducere madsvind og madspild. Paulig og Finlands Institut for Naturressourcer (LUKE) introducerede en madspildsberegner, og indtil nu har over 56.000 personer beregnet deres spildniveau. Det er Pauligs mål at reducere madsvind og madspild i sin værdikæde med 50 % inden 2030. 

I 2021 lancerede Paulig og Helsinkis institut for bæredygtig videnskab på universitetet i Helsinki også en referenceundersøgelse for at undersøge fødevaresvind i Pauligs råmaterialeforsyningskæde. Formålet var at fastslå den aktuelle tilstand af fødevaresvind på opstrømsstadier og finde nye måder at reducere fødevaresvind.

Pauligs årsrapport og virksomhedens bæredygtighedsrapport udgives i dag den 4. april 2022. Årsrapporten udgives på tre sprog: engelsk, finsk og svensk.

Link:

 

For yderligere information kan man kontakte:  

Anu-Maaria Vaalama 
Director, Corporate Communications and Brand  
anu-maaria.vaalama@paulig.com  
+358 40 766 78 34 

 

Om Paulig:  

Paulig er en familieejet føde- og drikkevarevirksomhed, der udvikler en ny, bæredygtig madkultur – en kultur, der er god for både mennesker og planeten. Paulig sørger for, at al ting smager godt; kaffe og drikkevarer, Tex Mex og krydderier, snacks og plantebaserede valg. Virksomhedens mærker er Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Poco Loco og Liven. Pauligs salg beløb sig til 966 millioner euro i 2021. Virksomheden har over 2.400 passionerede medarbejdere i 14 forskellige lande, der alle arbejder hen imod det fælles formål For a life full of flavour. 

www.pauliggroup.com   

Download billeder i høj opløsning