21.3.2022 Press release
Året 2021 vil blive husket som Pauligs hidtil bedste år. Virksomhedens driftsoverskud fortsatte med at vokse og omsætningen steg med 5,1 % med en positiv indvirkning fra salgsvækst i alle de vigtigste kategorier: kaffe, Tex Mex og krydderier. Salg til restaurationsbranchen genvindes også gradvist, og Paulig er godt rustet til at fremme salg og international vækst.

Nøgletal 2021  

  • Pauligs omsætning var 966,3 millioner euro (919,5)  
     
  • Af den samlede omsætning kom 54 (53) % fra de nordiske lande og 46 (47) % fra andre lande  
  • Driftsoverskuddet var 95,3 millioner (88,3) euro, som udgjorde 9,9 % af omsætningen (9,6)  

”Pauligs præstation i 2021 var fremragende. Det finansielle resultat, og de fremskridt vi har gjort inden for bæredygtighed, viser at vores vækststrategi og driftsmodel virker selv i et yderst ustabilt forretningsmiljø. Året var påvirket af hidtil usete stigninger i priserne på råmaterialer og udfordringer i globale forsyningskæder, men det lykkedes os at imødegå disse forandringer. Paulig er godt rustet til at fremme salg og international vækst yderligere. Vores omsætning i 2022 forventes at overstige en milliarder euro”, udtaler Rolf Ladau, CEO for Paulig. 

”Året 2022 er begyndt godt med opkøbet af Liven, som blev efterfulgt af salget af brandet Gold&Green, intellektuel ejendom og R&D-funktionen. Krigen i Ukraine øger den generelle usikkerhed i verdensøkonomien. Det vil medføre stigninger i råmaterialer og energipriser, som vil påvirke Pauligs forretning i år. Virkningerne af Pauligs tilbagetrækkelse fra Rusland vil imidlertid være begrænsede på selskabsniveau, da Business Area East, bestående af Rusland og de omkringliggende lande kun udgør ca. 5 % af vores omsætning”, siger Ladau. 

Vækst i kategorierne Tex Mex og kaffe 

Paulig tog væsentlige skridt i sin vækststrategi og ambition om at blive en af de hurtigst voksende og indbringende virksomheder inden for føde- og drikkevarer i Europa.  

For Tex Mex voksede salget med 3,6 % i 2021. Paulig har tidligere annonceret en investering på 45 millioner euro i et nyt produktionsanlæg til tortillaer i Roeselare, Belgien. Projektet skrider frem planmæssigt, og den nye fabrik forventes at starte produktionen i andet kvartal. Sammen med den nylige erhvervelse af Liven vil det styrke Pauligs stilling som markedsførende inden for Tex Mex i Europa samt støtte væksten i snackkategorien. Livens portefølje af snack- og Tex Mex-produkter er en af de bredeste i Europa. 

I kaffekategorien fortsatte Paulig med at introducere nye varianter og nye pakketyper samt at promovere eksklusive produkter for visse mærker. Pauligs kaffesalg voksede med 8,6 %. Til trods for hidtil usete stigninger i globale priser for rå kaffe og efterfølgende stigninger i detailsalgspriser var Paulig i stand til at øge sin volumenandel. Salg til restaurationsbranchen genvindes også gradvist efter ophævelse af COVID-restriktioner.  

Fremskridt inden for bæredygtighed 

I 2021 gjorde Paulig også betydelige fremskridt mht. sine ambitiøse bæredygtighedsmål, som er baseret på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er virksomhedens mål at reducere drivhusgasemissioner fra sin værdikæde med 50 % inden år 2030 sammenlignet med tallene i 2018. I 2020 satte virksomheden også et mål om at reducere sine drivhusgasemissioner fra sin egen drift med 80 % inden 2030. 

Paulig gjorde store fremskridt på mange fronter i 2021. Virksomheden har reduceret sine drivhusgasemissioner fra sin egen drift med 18 %, og i begyndelsen af 2022 var hele seks ud af ti Paulig-fabrikker certificeret CarbonNeutral®. Virksomhedens interne incitamentsprogram var også forbundet med målet om at opnå kulstofneutral drift. Paulig indgik et bæredygtigt partnerskab med fokus på bæredygtigt landbrug med det svenske landbrugskooperativ Lantmännen. Hvedemelet brugt til Pauligs Santa Maria-tortillaer produceret i Sverige vil stå for 30 % mindre drivhusgasemissioner pr. volumenenhed.  

Rammeværket for Paulig nøgleresultatindikatorer blev skabt til at definere, hvad Paulig mener med et produkt, der fremmer menneskers sundhed. Rammeværket bruges til at evaluere Pauligs produktportefølje og lede fokusområder for produktudvikling. 

Pauligs årsrapport, inklusive årsregnskaber og bæredygtighedsrapporten, vil blive offentliggjort i april.  

Se videoen for at høre Pauligs præsident og CEO Rolf Ladau gennemgå de vigtigste begivenheder i 2021:


For yderligere information kan man kontakte:  
Anu-Maaria Vaalama  
Director, Corporate Communications and Brand   
anu-maaria.vaalama@paulig.com 
+358 40 766 78 34   
 

Om Paulig 
Paulig er en familieejet føde- og drikkevarevirksomhed, der udvikler en ny, bæredygtig madkultur – en kultur, der er god for både mennesker og planeten. Paulig sørger for, at al ting smager godt; kaffe og drikkevarer, Tex Mex og krydderier, snacks og plantebaserede valg. Virksomhedens mærker er Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Poco Loco og Liven. Pauligs salg beløb sig til 966 millioner euro i 2021. Virksomheden har over 2.400 passionerede medarbejdere i 14 forskellige lande, der alle arbejder hen imod det fælles formål For a life full of flavour. 
www.pauliggroup.com

Download billeder i høj opløsning