503: Service Unavailable

Pauligs bæredygtighedstilgang 2030 er baseret på FN’s mål for bæredygtig udvikling og omfatter tre fokusområder og ambitioner:

1. Produkter og tjenesteydelser, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten

Vores ambition er, at 70 % af vores produkter og tjenesteydelser inden 2030 muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten. Vores produktportefølje er næsten 100 % plantebaseret i dag, og vi vil fortsætte med at udvikle vores produkter i en sundere retning samt innovere nye produkter, der er gode for både mennesker og planeten. Vi sigter også mod systematisk at reducere vores produkters samt inspirere forbrugerne til at vælge bæredygtige valg gennem vores brands.

2. Klima- og naturtiltag

Paulig er en af de førende virksomheder inden for fødevareindustrien, og vi har vidensbaserede klimamål, der er blevet godkendt af initiativet Science Based Targets. Vi har påtaget os vores del af ansvaret ved at støtte Business Ambition-kampagnen for 1,5 °C og forpligtelsen til at begrænse den globale temperaturstigning til et maksimum på 1,5 °C i vores drift og værdikæde. De mål, som Paulig satte for godkendelsen, var de mest ambitiøse, der var tilgængelige gennem processen for initiativet Science Based Targets. Vores ambition er, at vi inden 2030 vil reducere drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 80 % og i vores værdikæde med 50 %.

Dernæst vil vi fastsætte videnskabsbaserede mål for naturtiltag og også opdatere vores klimamål baseret på den nye SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) vejledning.

Sammen med vores klima- og naturambitioner har vi forpligtet os til at arbejde hen imod cirkularitet og har sat et mål om, at al vores emballage skal være genanvendelig og fremstillet af vedvarende eller genanvendte materialer inden 2030.

Derudover er vi forpligtet til den globale udfordring med at reducere fødevaretab med 50% inden 2030.

3. Rimelig og inkluderende måde at arbejde på

Vores mål er at være en rimelig og inkluderende samarbejdspartner og arbejdsgiver i hele værdikæden. Al vores kaffe kommer allerede 100 % fra verificerede, bæredygtige kilder og vi har til hensigt at udbygge dette arbejde til også at omfatte andre råvarer. Målet er, at alle vores råmaterialer fra højrisikoområder kommer fra bæredygtige kilder verificeret af eksterne parter inden 2030. Det vil kræve en mere systematisk due diligence-proces og en holistisk måde at arbejde sammen med vores leverandører og andre samarbejdspartnere (f.eks. civilsamfund) på i hele vores værdikæde. Desuden forpligter vi os til at stræbe efter gennemsigtighed og leveindkomst i vores vigtigste værdikæder.

Vi fortsætter med at udvikle vores værdidrevne virksomhedskultur for at sikre, at alle vores medarbejdere opfatter Paulig som en rimelig og inkluderende virksomhed. Vi ønsker at udmærke os inden for inklusion af eget personale og har offentliggjort vores egen DEI-politik (Diversity, Inclusion and Equity) for at styrke vores engagement i en mangfoldig, retfærdig og inkluderende arbejdsplads.