3.9.2021 Artikel

Het belang van levensmiddelen- en drankverpakkingen kan niet overschat worden. Deze verpakkingen zorgen immers voor de juiste bescherming en staan in voor een goede houdbaarheid. Verpakkingen dienen bovenal om levensmiddelen en dranken te beschermen en indien mogelijk de houdbaarheid ervan te verbeteren. Paulig heeft de ambitie om duurzaam om te springen met verpakkingen en daarom zullen we ook nooit toegevingen doen op het vlak van kwaliteit of voedselveiligheid.

We vroegen Kati Randell, Strategic Packaging Development Manager bij Paulig, welke de uitdagingen zijn bij verpakkingen voor voeding.  Hoe zorgen we ervoor dat onze producten verpakt worden in duurzaam materiaal dat tegelijkertijd onze producten beschermt? Het is geen sinecure om aan beide aspecten te voldoen, het stelt ons voor een aantal uitdagingen.  

Recycleren speelt een belangrijke en uitdagende rol

Spreken we over de milieuvriendelijkheid van verpakkingen, dan is recycleren één van de vereisten. Recycleren is een brandend actueel gespreksonderwerp dat veel stof doet opwaaien. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat al onze verpakkingen recycleerbaar zijn tegen 2025.

“Het is fantastisch dat zoveel consumenten lege verpakkingen sorteren. Maar recycleren gaat heel wat verder dan enkel verpakkingen sorteren. De verpakkingen moeten ook gemaakt zijn uit materiaal dat echt recycleerbaar is en bovendien moeten die verpakkingen uiteindelijk ook belanden op een plaats waar ze gerecycleerd kunnen worden. Er moeten wereldwijd meer methodes komen om te recycleren en die methodes moeten ook verder evolueren. Bovendien moet er ook vraag zijn naar gerecycleerd materiaal. De volledige waardeketen van producenten van verpakkingsgrondstoffen, verpakkingsfabrikanten, voedingsbedrijven en recyclagebedrijven moet samenwerken om de recycleerbaarheid van verpakkingen te verbeteren”, stelt Kati.

Het feit dat er binnen de Europese Unie geen eenduidige definitie bestaat van recycleerbaarheid is een bijkomende uitdaging. Daardoor zijn er grote verschillen tussen de manieren waarop verschillende landen recyclage aanpakken en welke criteria ze daarvoor hanteren. Het gebrek aan een gemeenschappelijke definitie en standaarden creëert uitdagingen voor bedrijven die ernaar streven om verpakkingen te ontwikkelen die recycleerbaar zijn en die kunnen ingezet worden in al die verschillende markten. Er zijn echter ook vrijwillige samenwerkingsinitiatieven zoals The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX). Paulig heeft ervoor gekozen om de Ceflex-richtlijnen voor de ontwikkeling van recycleerbare verpakkingen na te leven. Volgens deze richtlijn voldoet momenteel al 86 procent van de consument/OOH-verpakkingen aan de doelstellingen op het gebied van gewicht, alle transportverpakkingen bij Paulig beantwoorden nu reeds aan deze doelstelling.

De volgende stap zijn hernieuwbare en gerecycleerde materialen 

Ook al is het aandeel van onze verpakkingen in onze ecologische voetafdruk relatief klein, gewoonlijk minder dan 10 procent, toch zullen we ons blijven inzetten om de circulariteit te verhogen en streven we ernaar om voor al onze producten koolstofarme verpakkingen te ontwikkelen. De volgende stap is het aandeel van hernieuwbare en gerecycleerde materialen te verhogen.  “Ons doel bij Paulig is dat al onze verpakkingen tegen 2030 gemaakt zijn van hernieuwbare of gerecycleerde materialen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, moet er op lange termijn en door middel van samenwerkingen oplossingen gevonden worden voor alle uitdagingen, zoals de beschikbaarheid en de prijs van nieuwe materialen, de kwaliteit van de producten, alsook de verwerkbaarheid op onze verpakkingslijnen”, zegt Kati.

Plastic is onmisbaar als verpakkingsmateriaal

Plastic wordt gebruikt voor levensmiddelen- en drankverpakkingen omdat het een onschatbare bescherming biedt aan de producten en voedselverspilling voorkomt. Plastic wordt echter vaak bekritiseerd door consumenten omdat het schadelijk zou zijn voor het milieu. Zoals bij andere materialen is het correct sorteren van plastic een sleutelelement bij het voorkomen van milieuvervuiling. Heel wat levensmiddelen- en drankverpakkingen kunnen op de dag van vandaag al gerecycleerd worden en krijgen een tweede leven in nieuwe producten. Plastic verpakkingen die bestaan uit verschillende lagen moeten echter ook nog dusdanig evolueren dat ook zij gerecycleerd kunnen worden.

Het is belangrijk om mensen te overtuigen dat sorteren en recycleren essentieel is en om mensen eraan te herinneren dat verpakking niet in de natuur thuishoort”, zegt Kati.

Paulig investeert in het vinden van nieuwe oplossingen

Paulig innoveert al jaren om de duurzaamheid van verpakkingen te verbeteren en dit in samenwerking met haar klanten en partners. “We hebben al heel wat succesverhalen geschreven maar er zijn ook heel wat projecten en initiatieven die tot niets geleid hebben. We investeren in verpakkingsontwikkeling en de samenwerking rond deze projecten is belangrijk voor ons”, zegt Kati. 

“Je kan nooit tot nieuwe oplossingen komen als je niet de moed hebt om te investeren in innovatieve projecten.”

Lees meer over onze initiatieven rond verpakkingsontwikkeling:

We zullen ook in de toekomst verder blijven investeren en verder nieuwe verpakkingen op de markt zetten samen met onze partners. Momenteel ligt de focus op recycleerbare materialen en daar zijn binnenkort onze tortilla- en koffieverpakkingen aan de beurt. 

We streven ernaar om binnen de voedings- en drankenindustrie een voortrekker te zijn op het gebied van duurzaamheid en we moedigen iedereen aan om duurzame keuzes te maken.